Węzły przesiadkowe – nowe informacje

Wydział Rozwoju Miasta na Platformie Konsultacji Społecznych zamieścił nowe informacja na temat planowanych węzłów przesiadkowych (a właściwie jednego, bo z drugiego, jak poniżej możecie przeczytać, zrezygnowano).

 

Węzeł „Słoneczna Pętla”

Na chwilę obecną nie ma możliwości uzyskania dofinansowania dla realizacji przedsięwzięcia. Z uwagi na funkcje jakie pełniłoby centrum przesiadkowe „Słoneczna Pętla” (przesiadka autobus – tramwaj) oraz wymogi Komisji Europejskiej dotyczące funkcji centrów przesiadkowych (przesiadka samochód – miejski środek transportu) przyjęto, iż Miasto rezygnuje z realizacji centrum przesiadkowego „Słoneczna Pętla”.

Węzeł „Sądowa”

  • Dla zadania inwestycyjnego pt.: „Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych – węzeł „Sądowa” nie jest przewidywana reazlizacja przejazdu pod torami kolejowymi PKP.
  • Specyfikacja techniczna opracowana na potrzeby wykonania dokumentacji projektowej dla węzła „Sądowa” uwzględnia: budowę ciągów pieszych i rowerowych dla połączenia z infrastrukturą węzła. Nie przewiduje się kursów pojazdów elektrycznych pomiędzy dworcami kolejowym i autobusowym.
  • 1) W ramach realizacji węzła „Sądowa” zaplanowano budowę niezbędnych ciągów pieszych dla połączenia z infrastrukturą węzła. Na chwilę obecną nie przewiduje się przesunięcia przystanku tramwajowego Sobieskiego bliżej skrzyżowania ul. Gliwickiej i Sobieskiego.

2) W ramach omawianej inwestycji nie przewiduje się budowy odcinka linii tramwajowej wzdłuż ulicy Grundmanna od ulicy Gliwickiej do ulicy Chorzowskiej. Będzie to przedmiotem odrębnego zadania zgłoszonego przez Spółkę Tramwaje Śląskie.

3) Uwzględnia się poprowadzenie drogi rowerowej wzdłuż ul. Goeppert-Mayer na odcinku od ul. Opolskiej do włączenia na omawiany węzeł.
4) Założenia projektowe nie obejmują budowy reklam wielkoformatowych na terenie węzła.
5) Infrastruktura rowerowa zostanie zaprojektowana zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem warunków terenowych.
6) Przewiduje się budowę parkingu dla rowerów z monitoringiem na terenie węzła.
7) Specyfikacja techniczna uwzględnia budowę i przebudowę sygnalizacji świetlnych na skrzyżowaniach ulicy Goeppert-Mayer z ulicami Sądową i Sobieskiego, dla zapewnienia bezpieczeństwa i sprawności ruchu autobusów dojeżdżających i wyjeżdżających z węzła, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa ruchu pieszych oraz przebudowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Gliwicka, Goeppert-Mayer, Grundmanna z uwzględnieniem przejazdu rowerowego przez ul. Gliwicką;
8) Zakłada się budowę strefy obsługi podróżnych uwzględniającej szybkie przemieszczanie się pomiędzy najważniejszymi punktami węzła.
9) Przewiduje się punkt informacji pasażerskiej oraz tablice Systemu dynamicznej informacji pasażerskiej SDIP.
10) Specyfikacja techniczna uwzględnia budowę zadaszonego zintegrowanego peronu autobusowego dla obsługi podróżnych korzystających z komunikacji autobusowej oraz przesiadających się pomiędzy różnymi rodzajami komunikacji
11) W ramach wydzielonego parkingu jednopoziomowego naziemnego uwzględniaono lokalizację miejsc krótkotrwałego postoju dla realizacji przesiadek.
12-13) Nie przewiduje się wykorzystania koncepcji przygotowanej przez firmę Neinever. Zaproponowane w koncepcji rozwiązania nie spełniają warunków dla uzyskania dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach „Katowickiego Inteligentnego Systemu Zarządzania Transportem”.

  • Na chwilę obecną nie przewiduje się rozbudowy węzła „Sądowa” o system stacji roweru miejskiego. Wnioskowane przedsięwzięcie będzie rozpatrywane w ramach oddzielnego projektu. Katowicki System Zintegrowanych Węzłów Przesiadkowych został zaprogramowany jako rozwiązanie kompleksowe składające się z węzłów usytuowanych w różnych częściach miasta, spełniających funkcje przesiadkowe: autobus – tramwaj; komunikacja indywidualna – tramwaj; komunikacja indywidualna – autobus – pociąg, integracja komunikacji lokalnej, regionalnej, krajowej i międzynarodowej. W ramach węzłów planuje się wprowadzenie infrastruktury rowerowej tam gdzie będzie to możliwe z uwzględnieniem warunków terenowych oraz dla każdego obiektu zakłada się zlokalizowanie parkingów dla rowerów.
  • W ramach inwestycji nie przewiduje się wyburzania budynków położonych przy ulicy Sobieskiego. Ponadto urządzenie odcinka drogi ul. Sobieskiego dotyczyć będzie dostosowania omawianego układu drogowego do włączenia zjazdów na węzeł dla autobusów i na parking.
  • W ramach realizacji węzła nie przewiduje się budowy przejazdu pod torami kolejowymi PKP. Ponadto zamówienie obejmuje m. in. w pierwszej kolejności opracowanie wariantowej Koncepcji programowo-przestrzennej Węzła Przesiadkowego „Sądowa” (2 warianty dla rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych węzła). Powyższa koncepcja wariantowa zagospodarowania omawianej przestrzeni miejskiej podlegać będzie analizie przez Inwestora pod kątem m. in. funkcjonalności, prawidłowości i przyjęcia najlepszych rozwiązań dla spełnienia zakładanego celu dla realizacji przesiadek. Dopiero zatwierdzony wariant stanowić będzie podstawę do prowadzenia dalszych prac projektowych.
  • 1) Proponowana przez Pana lokalizacja dworca autobusowego dalekobieżnego i międzynarodowego dotyczy terenów zamkniętych należących do PKP. Miasto nie ma możliwości pozyskania tego typu gruntów pod dworce autobusowe lub węzły przesiadkowe.

2) Zakres przedsięwzięcia został przedstawiony na załączonej przy pierwszym poście ortofotomapie i wyznaczony został z uwzględnieniem własności terenów Miasta.
W pierwszej kolejności opracowana zostanie Koncepcja programowo-przestrzennej Węzła Przesiadkowego „Sądowa” (2 warianty dla rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych węzła), w ramach której uwzględnione zostanie zagospodarowanie obszaru węzła w sposób umożliwiający uzyskanie zakładanej pełnej funkcji integracji komunikacji autobusowej międzynarodowej, krajowej, regionalnej i miejskiej oraz możliwości przesiadkowe z komunikacją kolejową i tramwajową.
3) Miasto Katowice nie może prowadzić działań inwestycyjnych na majątku nie będącym w jego zasobie.

Źródło: katowice.eu, katowice.eu

Reklamy
Ten wpis został opublikowany w kategorii Inwestycje, Komunikacja, Komunikacja piesza, Komunikacja rowerowa, Komunikacja samochodowa, Komunikacja zbiorowa, Przestrzeń publiczna i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s