Wiedza

e-booki:

  • Dr hab. Jacek Wesołowski: „Miasto w ruchu. Przewodnik po dobrych praktykach w organizowaniu transportu miejskiego”

„Miasto w ruchu” opisuje, jak metropolie i miasteczka w Europie i na świecie godzą potrzeby transportowe swoich mieszkańców z zapewnieniem im wysokiej jakości życia bez spalin i hałasu. Omawia najnowsze tendencje w urbanistyce, a także polityce Unii Europejskiej wobec miast. Bezlitośnie rozprawia się z mitem, że odpowiedzią na korki jest więcej dróg dla samochodów. Pokazuje rzekę i promenadę pieszą stworzoną w miejsce autostrady w Seulu, wysmakowane, francuskie tramwaje, system myta śródmiejskiego w Londynie; wreszcie szerzej omawia dwa szczególnie kreatywne systemy komunikacyjne – Bazylei i Karlsruhe.To książka napisana, aby zainspirować i dodać odwagi wszystkim, którzy chcą zmieniać oblicze polskich miast.

Download – 35MB

  • Dr hab. Jacek Wesołowski: Raport „Transport miejski”

Opis sytuacji w transporcie w polskich aglomeracjach (czerwiec 2008)

Download – 19MB

  • Raport „Polityka transportowa” przygotowany przez Olafa Swolkienia (wrzesień 2008)

Kompendium wiedzy na temat polityki transportowej, źródeł obecnej sytuacji transportowej w Polsce oraz sposobów jej poprawy.

Download – 3,4MB

  • Raport „Miasto za miastem”

Sporządzony pod kierunkiem Krzysztofa Kamienieckiego raport Instytutu na rzecz Ekorozwoju koncentruje się przede wszystkim na problematyce rozprzestrzeniania się miast (ang. urban sprawl). Opisuje problemy ekologiczne, transportowe i urbanistyczne związane z tym procesem, analizuje sytuacje tego zjawiska w polskich aglomeracjach oraz możliwości jej rozwiązania.

Download – 643KB

  • Magazyn Miasta

(…) Magazyn Miasta poświęcony jest kulturze miejskiej, różnym aspektom rozwoju miast i metropolii polskich (od polityki miejskiej i zarządzania przez urbanistykę i architekturę po projektowanie i sztukę w przestrzeniach publicznych).
Kwartalnik współtworzą specjaliści różnych dziedzin, rozpatrując miejskie zagadnienia i rozwiązania z Polski i zza granicy. Na jego łamach poruszane są kluczowe tematy dotyczące zjawisk i problemów, z jakimi borykają się przestrzenie zurbanizowane. Magazyn skierowany jest do wszystkich środowisk zajmujących się rozwojem miast, chcących poszerzać wiedzę i perspektywy dotyczące środowiska ich pracy – od mieszkańców i artystów po urbanistów, architektów i aktywistów. MIASTA dystrybuowane są też wśród samorządów i pracowników urzędów miejskich. Zależy nam na dostarczaniu administracji miejskiej wiedzy i inspiracji dotyczących lepszego zarządzania miastami polskimi, by nam wszystkim żyło się w nich lepiej (…).

Download / Kup najnowszy numer

  • Raport Global Mass Transit

Stworzony w lipcu 2010 roku raport zawiera aktualne i wszechstronne informacje oraz analizy na temat światowego transportu masowego. Dotyczy metra, autobusów, kolei, regionalnego transportu kolejowego oraz intermodalnego transportu pasażerskiego.

Download (June 2010) – 1067KB
Download (July 2010) – 461KB

 

Książki:

  • Katarzyna Kajdanek: Suburbanizacja po polsku. Kraków 2012: Wydawnictwo Nomos.

Polska suburbanizacja ma swoje cechy specyficzne, warte analizy. Książka Katarzyny Kajdanek została przejrzyście skonstruowana, napisana ciekawie, dobrym językiem, czyta się ja z przyjemnością. Autorka chyba najwięcej uwagi poświęca obojętności, jaka cechuje nowych mieszkańców podmiejskich wsi, obojętności wobec siebie i wobec zasiedziałych mieszkańców wiosek, oraz towarzyszącej temu zjawisku wzajemnej niechęci mieszkańców i lokalnych liderów. Ewidentnie nie ma mechanizmów, które mogłyby zachęcać do tworzenia nowych wspólnot.

Wielką zaletą pracy jest, że sporo miejsca poświęca sie w niej dzieciom, których potrzeby są uwzględniane jedynie w niewielkim stopniu przez dorosłych przenoszących sie na wieś. Trzeba o tym pisać i dobrze, ze ten watek pojawia sie w książce.

Z recenzji prof. dra hab. Zdzisława Macha

Kup książkę

  • Filip Springer: Wanna z kolumnadą. Wołowiec 2013: Wydawnictwo Czarne.

Z posłowiem Andrzeja Stasiuka

Polska miała jeden z najlepszych systemów planowania przestrzennego w Europie, a wiele krajów podpatrywało go i wdrażało u siebie. Na przykład Niemcy. Tak było przed wojną. Po wojnie system został scentralizowany. A w nowej Polsce nikt nie planuje ani centralnie ani przestrzennie.

Bo planowanie przestrzenne jest nudne i sprowadza się do ustaw, przepisów, wykresów, szkiców i terminologii. Zamiast planowania mamy więc wszechobecny chaos. Filip Springer uparł się jednak i postanowił znaleźć w tym szaleństwie jakąś metodę. Nie zaważając na zagradzające mu drogę płoty, meandrując pomiędzy setkami billboardów, przemierzał Polskę wszerz i wzdłuż. Jeździł po miastach i miasteczkach, ulicach widmach, przedmieściach bez dróg i chodników, przekraczał mosty nad nieistniejącymi rzekami, rozmawiał z urzędnikami, naukowcami, architektami i mieszkańcami nowych osiedli o obiecujących nazwach, które w rzeczywistości okazały się miejscami wygnania. Na Śląsku znalazł egipską piramidę, w Jelonkach coś w rodzaju Partenonu, a pod Warszawą wenecki pałac. Przy okazji określił też nową jednostkę chorobową – pastelozę.

I tak z pozornie nieinteresującego nikogo, nudnego zagadnienia powstała pasjonująca opowieść o kraju, w którym żyjemy, i ludziach, którzy tworzą naszą rzeczywistość. Trochę straszna, ale i czasami śmieszna. To historia o ładzie przestrzennym, czyli o czymś, „o czym każdy w Polsce słyszał, ale nikt od dawna tego nie widział”.

Kup książkę

Reklamy